EXO Baekhyun, Chen ve Xiumin SM Entertainment ile sözleşmelerini iptal etti

102

EXO Baekhyun, Xiumin ve Chen sözleşmelerinin feshedildiğini SM Entertainment’a bildirdi.

Baekhyun, Xiumin ve Chen 1 Haziran’da yasal temsilcileri ve LIN hukuk bürosundan avukatları Lee Jae Hak aracılığıyla resmi bir açıklama yaparak 1 Haziran itibariyle mevcut münhasır sözleşmelerinin feshedildiğini SM’ye bildirdiklerini duyurdular.

Resmi açıklama:

“LIN hukuk bürosundan avukat Lee Jae Hak, EXO üyeleri Baekhyun, Xiumin ve Chen’i (Byun Baek Hyun, Kim Min Seok, Kim Jong Dae, bundan böyle “sanatçılar” diye anılacaklar) yasal olarak temsil ediyor. Yasal temsilci, sanatçılar ile SM Entertainment (bundan böyle “SM” olarak anılacaktır) arasındaki münhasır sözleşmelere ilişkin olarak sanatçıların görüşlerini ifade etmek istemektedir.

Sanatçılar 21 Mart’tan yakın zamana kadar yasal temsilcileri aracılığıyla SM’ye yedi kez içerik belgeleri göndermiş ve bu yolla defalarca şeffaf mutabakat raporlarının ve mutabakat gerekçelerinin kopyalarını talep etmişlerdir. (Mutabakat, arasında iş anlaşması bulunan firmaların borç ve alacak ilişkilerini karşılıklı olarak teyit edebilmesi için çoğunlukla muhasebe birimleri arasında kurulan iletişimdir.)

Şimdiye kadar net olmayan mutabakatlar için doğru ve şeffaf dayanaklar talep etmek sanatçıların asgari ve meşru hakkıdır ve SM de münhasır sözleşmeler ve Popüler Kültür ve Sanat Endüstrisi Geliştirme Yasası uyarınca buna uymakla yükümlüdür. Ancak, SM sonunda raporların kopyalarını sağlayamayacağını belirterek haksız bir tutum sergilemiştir.

Buna ek olarak, SM geçmişte sanatçılarla 12 ila 13 yılı aşan uzun vadeli sözleşmeler imzaladıktan sonra, sanatçıları bir kez daha münhasır sözleşmeler imzalamaya zorladı ve bu da en az 17 ila 18 yıl veya daha uzun süreli sözleşmelerle sonuçlandı. SM bu gibi haksız güç kullanımlarını defalarca gerçekleştirmiştir.

Bununla ilgili olarak sanatçılar, SM’nin üstün konumunu kullanarak sanatçıları, kısa olmaktan çok uzak olan eğitim dönemleri de dahil olmak üzere neredeyse 20 yıla yayılan sözde köle sözleşmeleri imzalamaya zorladığını düşünmektedir. Sanatçılar aşağıdaki açıklama aracılığıyla dile getiremedikleri çeşitli adaletsizlikleri aktarmak istemektedirler.

1. Sanatçıların faaliyetlerine ilişkin pozisyonları ve SM’in mutabakat raporlarını sunmayı reddetmesi

1. Sanatçılar SM ile 12 ila 13 yılı aşkın bir süredir uzun vadeli özel sözleşmeler imzalamış ve EXO üyeleri olarak faaliyetlerini sadakatle yürütmüşlerdir.

2. Yukarıda belirtilen uzun süreli münhasır sözleşmeler döneminde, sanatçılar yalnızca SM’in mutabakat miktarı hakkındaki açıklamasına inanmış ve paylarını yalnızca SM tarafından tek taraflı olarak yapılan, belirli ve nesnel bir kanıtı olmayan raporlarla almışlardır. Bununla ilgili olarak, sanatçılar son zamanlarda yasal temsilci aracılığıyla birkaç kez mutabakat raporlarının ve mutabakat dayanaklarının kopyalarını resmi olarak talep etmiş, ancak SM sonuçta raporların kopyalarını veremeyecekleri yanıtını vermiştir.

3. SM, mevcut münhasır sözleşmeler ve Popüler Kültür ve Sanat Endüstrisi Geliştirme Yasası uyarınca toplam gelirin ayrıntıları, kesintiye tabi giderlerin ayrıntıları ve kesintiye tabi tutarın ayrıntıları dahil olmak üzere mutabakat raporlarını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca, yukarıdaki münhasır sözleşmelerde uzlaşma döngüsünün yılda iki kez olduğu belirtildiğinden, yukarıdaki mutabakat raporları esasları da yılda iki kez sağlanmalıdır. Ancak, münhasır sözleşme döneminin 12 ila 13 yılı boyunca, SM bu tür mutabakat raporlarını sanatçılara düzgün bir şekilde sağlamamıştır.

4. Bir yargı içtihadına göre, münhasır sözleşme yüksek derecede güvene dayanmaktadır. Dolayısıyla, ajansın uzlaşma raporları sunma yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, sanatçıların kârın uzlaşmasını gözden geçirme ve ajansa karşı itirazda bulunma hakları uygun şekilde güvence altına alınmamış olur ve bu da mutabakat raporlarının sunulmamasının münhasır sözleşmenin feshi için bir neden teşkil etmesine yol açar (Seul Yüksek Mahkemesi’nin 31 Ocak 2020 tarihli 2019Na2034976 sayılı kararına bakınız). Bu süre zarfında sanatçıların yasal temsilcileri aracılığıyla yapılan çok sayıda talebe rağmen, SM rapor sunma yükümlülüğünü yerine getirmemiş ve sonuç olarak mevcut münhasır sözleşmelerin feshi için gerekçeler ortaya çıkmıştır.

5. Sanatçılar, 31 Mayıs’a kadar mutabakat raporlarının kopyalarının içerik belgeleri aracılığıyla sağlanmasını çeşitli vesilelerle ciddiyetle talep etmelerine rağmen, [SM] bunu sağlamayı reddetmiştir, bu nedenle 1 Haziran itibariyle mevcut münhasır sözleşmelerin feshedildiğini SM’ye bildirmeleri kaçınılmaz olmuştur.

6. SM sanatçılara doğru bir şekilde ödeme yapmış olsaydı, mutabakat raporlarını ve mutabakat temelini sağlamamaları için hiçbir neden olmazdı. SM’in bu tür mutabakat raporlarını ve mutabakat dayanaklarını sağlayamaması, SM’in sanatçılara doğru bir şekilde ödeme yapmadığının güçlü bir kanıtıdır. Bu nedenle sanatçılar, mutabakatın tam ayrıntılarını kontrol etmek için SM’e karşı mutabakat ödemesi davası da dahil olmak üzere tüm hukuki ve cezai yasal işlemleri başlatmayı planlamaktadır.

7. Ayrıca, sanatçıların (Baekhyun, Xiumin ve Chen) durumunda olduğu gibi, mutabakat raporları ve mutabakat esasları diğer SM sanatçılarına sağlanmadıysa, bu sadece Baekhyun, Xiumin ve Chen için bir sorun değil, SM bünyesindeki tüm sanatçılar için potansiyel bir sorundur.

8. Aslında Baekhyun, Xiumin ve Chen için SM gibi büyük bir kuruluşa karşı yasal bir dava açmak çok zordur, ancak bunun aynı zamanda birçok SM sanatçısının sahip olduğu çeşitli şüpheleri açıklığa kavuşturmak için olduğu düşüncesi ve cesaretiyle bunu üstlendiler.

2. Sanatçıların haksız uzun vadeli sözleşmeler ve bunların daha da uzatılması girişimlerine ilişkin tutumları

1. Sanatçılar SM ile 12 veya 13 yılı aşan münhasır sözleşmeler imzalamışlardır. Bu, Adil Ticaret Komisyonu tarafından Eğlence Sanatçıları için Standart Münhasır Sözleşme Formu için belirlenen yedi yılın çok ötesindedir ve en azından makul bir sınırı aştığı için sanatçılar için tek taraflı olarak dezavantajlıdır.

2. Daha önce, TVXQ’nun davasında ihtiyati tedbir kararından itibaren uzatılan süreyi de içeren 13 yıllık sözleşme süresiyle ilgili olarak SM, tek taraflı yapıda aşırı uzun süreli münhasır bir sözleşme olduğu ve başvuranların (TVXQ üyeleri) ekonomik özgürlüğünü ve temel haklarını aşırı derecede ihlal eden, onlara aşırı karşılık (karşılığında fayda) veya makul olmayan bir yük yükleyen, üstün konumlarını kullanarak haksız kontrol uygulayan bir sözleşme olduğu kararını almıştır. İyi ahlakı ve diğer sosyal düzeni ihlal eden yasal bir eylem olduğu için, sözleşmenin içeriğinin tamamının veya bir kısmının geçersiz olduğunu veya makul sürenin sona ermesi nedeniyle geçerliliğinin sona erdiğini düşünmek için önemli bir alan olduğuna karar verilmiştir (27 Ekim 2009 tarihli 2009KaHap2869 sayılı Seul Merkez Bölge Mahkemesi kararına bakınız). Buna ek olarak, yukarıdaki davada verilen ihtiyati tedbir kararında mahkeme, başvuranlar (TVXQ üyeleri) gibi ana hayran kitlesi gençler olan idol yıldızların 30’lu yaşlarına kadar veya sonrasında aynı alanda mevcut popülerliklerini sürdürmelerinin çok zor olduğuna bir kez daha dikkat çekmiştir. Bu nedenle, makul olmayan uzun sözleşme sürelerine sahip münhasır sözleşmeler, sanatçıları olağanüstü yetenekleri ve eğlence sektöründe başarılı olmak için gösterdikleri sürekli çabalar karşılığında uygun bir tazminat alma fırsatından mahrum bırakmakta ve aslında ömür boyu sözleşmelerle aynı işlevi görebilmektedir (Seul Merkez Bölge Mahkemesi’nin 15 Şubat 2011 tarihli 2010KaHap1245 sayılı kararına bakınız).

3. Mevcut münhasır sözleşmeler, Tekel Düzenleme ve Adil Ticaret Yasası’nın 45. Maddesinin 1. Fıkrasının (6) bendindeki “ticari işletmenin kendisinin pazarlık konumundan haksız bir şekilde yararlanarak işlemin diğer tarafıyla işlem yapması” için geçerli olan uzun bir süre boyunca kişisel hakları ciddi şekilde bağlayan sözleşme geçerlilik sürelerine sahiptir. Buna ek olarak, bu kanun hükmünde kararnamenin 2. Tablosunda yer alan haksız ticari uygulama türlerine göre, bu şekilde uzun bir sürenin uygulanması “zorlayıcı menfaat sağlama” veya “dezavantaj sağlama” için geçerlidir.

4. Dahası, SM sanatçılara çıkış tarihlerine göre yedi yıllık münhasır sözleşmeler imzalatmış ve denizaşırı faaliyetlerde bulunmaları halinde üç yıllık bir uzatma daha yapmıştır. Ancak, K-pop sanatçıları söz konusu olduğunda, münhasır bir sözleşme imzaladıktan sonra çıkış yapmak en az birkaç ay ve birkaç yıla kadar sürmektedir ve denizaşırı faaliyetler öngörülmektedir. Ayrıca, Xiumin ve Chen [SM’in] en başından beri Çin’de aktif olmayı planladığı üyeler olmalarına rağmen, en başından beri münhasır sözleşmelerinin imzalandığı tarihten itibaren 10 yıl veya daha fazla süreyi kapsayan uzun vadeli sözleşmeler imzalamaya zorlanmışlardır.

5. Bu arada, sanki 12 ila 13 yıllık bir sözleşme süresi onlar için yeterli değilmiş gibi, SM sanatçılara müteakip münhasır sözleşmeleri tekrar imzalatarak en az 17 ila 18 yıllık bir sözleşme süresi talep etmeye çalışıyor. Bu, SM’in sanatçılarına karşı son derece adaletsiz bir güç kullanımını tekrar tekrar gerçekleştirmesidir.

6. Müteakip münhasır sözleşmelerin imzalanması sürecinde sanatçılar düzgün bir şekilde müzakere edememiş ve isteklerini yansıtmak veya sözleşme şartlarını eşit bir şekilde belirlemek zor olmuştur. TVXQ için geçici tasarruf davasında bile mahkeme, başvuranların (TVXQ üyeleri) SM tarafından sunulan sabit bir münhasır sözleşmeyi sadece pasif olarak imzaladıklarını ve SM ile müzakereler yoluyla sözleşmenin içeriğinin belirlenmesine dahil olmadıklarını tespit etmiştir. Başvuranlar (TVXQ üyeleri) arasında bir anlaşma yapılmaması durumunda, mevcut müzakereleri durdurmak ve SM dışındaki eğlence ajanslarıyla müzakerelere başlamak mümkün olmalıydı, ancak hiçbir seçenek garanti edilmedi ve bu nedenle başvuranlar (TVXQ üyeleri) ile SM arasında gerçek anlamda bir müzakere yapılamadı. Başvuranlar (TVXQ üyeleri) ünlü olduktan sonra bir ek sözleşme olsa bile, önceden var olan sözleşmeye zaten bağlı olan başvuranlar olarak, yükselen statülerini müzakere güçlerini artırmaya bağlayamazlardı. Mahkeme, pazarlık gücündeki farklılık nedeniyle sonraki sözleşmelerin haksız yere imzalanmış kusurlu sözleşmeler olduğunu tespit etmiştir (Seul Merkez Bölge Mahkemesi’nin 15 Şubat 2011 tarihli 2010KaHap1245 sayılı kararına bakınız).

7. Ayrıca, müteakip münhasır sözleşme imzalama eylemine ilişkin olarak, bunun Tekel Düzenleme ve Adil Ticaret Yasası’nın 45. Maddesi 1. Fıkrası (6) kapsamında “ticari işletmenin kendisinin pazarlık konumundan haksız bir şekilde yararlanarak işlemin diğer tarafıyla işlem yapmak” kapsamına girmesini eleştiriyoruz. Sonraki münhasır sözleşmeleri kullanarak bu gibi zorunlu uzun dönemler, kanunun kararnamesinin 2. Tablosunun 2. ekindeki “zorlayıcı fayda sağlama” veya “dezavantaj sağlama” için ayrı ayrı geçerlidir.

8. Ayrıca, bu gibi uzun süreli münhasır sözleşmelerin sadece Baekhyun, Xiumin ve Chen için değil, SM sanatçılarının çoğunluğu için benzer durumlar olduğunun farkındayız.

9. Baekhyun, Xiumin ve Chen, uzun vadeli mevcut münhasır sözleşmenin yanı sıra müteakip bir münhasır sözleşme imzalama eylemiyle ilgili olarak Kore Adil Ticaret Komisyonu’na şikayette bulunmayı içtenlikle düşünmektedir.

3. Hayranlara sözler

1. Bu sorun nedeniyle hayranlarımızda büyük endişeye yol açtığımız için özür dileriz, özrümüzü tam olarak ifade etmenin bir yolu yok.

2. SM ile pozisyonumuzdaki farklılık nedeniyle yasal işlem kaçınılmaz olsa da, bu anlaşmazlığı çözmek için akıllıca bir yol bulmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, böylece hayranların çok fazla endişelenmesine neden olmayacağız.

3. Şimdiye kadar dile getiremediğimiz adaletsizlikle ilgili olarak küçük seslerimizle konuşmaya çalışırken, aslında şu anda bu andan çok korkuyor ve ürküyoruz.

4. Umarız söylediklerimiz ve zor cesaretimiz ilginizi çeker. Bizi uzun süredir destekleyen hayranlarımıza bir kez daha içtenlikle teşekkür ediyoruz.

(Ç/N: Okumaya üşenenler için özetlersek, Baekhyun, Chen ve Xiumin defalarca SM’den ödemeleri hakkında mutabakat raporlarını istemişler ama SM bunu sağlamamış, bu sanatçıların haklarına aykırı ve avukatları diyor ki, bu raporların ısrarla sağlanmaması aslında ödemelerin doğru şekilde yapılmadığının en büyük kanıtıdır. Ayrıca sektörde 7 yıldan fazla sözleşme yapmaya izin verilmiyor ama SM köle kontratı denen 12-13 yıllık sözleşmeler yapıyor ve bu sözleşmeler daha bitmeden üzerine sözleşmeyi yenilemeye çalışıyormuş, böylece sözleşme toplamda 18 yıla kadar çıkıyormuş. TVXQ’nun SM ile olan davasında da aynı sorunlar dile getirilmişti, köle sözleşmeleri ve ödemelerin adil olmayan şekilde yapılması. Baekhyun, Chen ve Xiumin SM’deki diğer tüm sanatçıların da sözleşmelerinin ve ödemelerinin aynı şekilde yapıldığını düşünüyor.)

 

1. Vay be tüylerim diken diken oldu…. cidden bu çok üzücü bir haber

2. Cidden, SM… ha….

3. Bunu hala mı yapıyorlar….?

4. Dava açmanın kolay olduğunu sanmıyorum… geçmişte de buna benzer pek çok dava oldu….

5. Hayır ama SM hala mı böyle????

6. Hayır ama bu davaları defalarca yaşadılar ve hala yaşıyorlar????

7. SM-ah… SM-ah….

8. Cidden, neden sanatçılarına düzgün ödeme yapmıyorlar… sadece neden?…

9. Vay canına, demek SM değişmemiş.

10. SMㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ bunca zaman ne değişti? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Hadi üzerlerine büyük bir bok atalım ve HYBE’ye gidelim!!!!!

 

K: Pannchoa

Önceki İçerikTOP, IG yorumlarında Big Bang’den ayrıldığını yineledi
Sonraki İçerikSM, Baekhyun, Chen ve Xiumin’i sözleşmelerini feshetmeye ikna eden yasadışı dış güçler olduğunu açıkladı
102 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments